Kes on selle kodanikualgatuse taga?

Meie netivõrgustik on ikka veel algusjärgus, kuid meil on juba olemas koostööpartnerid 13 riigist.

Kõik algas siis kui Heike, üks organisaatoritest, käis Euroopa Parlamendis Brüsselis 2011 a.

Euroopa Parlamendis oli just antud enamuse nõusolek aruandele liiklusohutuse kohta (Report of Road Safety), mis sisaldas soovitust linnas sõitmiseks kiirusepiiranguga 30 km tunnis, mis kehtiks kogu Euroopa Liidus. See oli tõesti inspireeriv!

See idee andis meile tõuke saata veel üks väga tugev signaal Euroopa Komisjonist, näidates, et on ülim aeg tutvustada sellist Euroopa seadust. Korraldagem Euroopa Kodanikualgatus!

Tagasi Saksamaal olles leidis Heike vähese ajaga toetaja: FUSS e. V. on organisatsioon, mis tegutseb jätkusuutlikuma liikluse nimel, mis austaks jalakäijate vajadusi.

Sellest ajast peale on moodustunud terve partnerorganisatsioonide võrgustik huvigruppidega 13 Euroopa Liidu riigist ja ka väljaspoolt. Nende hulgas on väga väikseid gruppe, nagu ka katusorganisatsioone, linna võrgustikke, arstide organisatsioone, jalgratta-sõbralike poliitikate lobijaid, linnaplaneerijaid, keskkonnaorganisatsioone. Võrgustik laieneb ikka veel.

Mõned on siin all ära toodud. Varsti pannakse sellele veebilehele üles täielik nimekiri toetavatest organisatsioonidest.

20splentyforus, Inglismaa

Arstid Terve Maailma Keskkonna Eest (ÄGU), Austria

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (saksa bikerite klubi), Saksamaa

Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Friends of the Earth (Maakera Sõbrad), Saksamaa

Carsharing Association (autoklubide assotsiatsioon), Saksamaa

CIPRA Südtirol, Itaalia

Climate Alliance Europe

Conbici, Hispaania

Ecocouncil, Taani

Ecoligists en Accion, Hispaania

Europäische Gesellschaft für Entschleunigung EUGENT gUG/ European Association for Deceleration

European Cyclists Federation (Euroopa Jalgratturite Föderatsioon)

Federation Europeenne des Victims de la Route

Finnish Cycling Municipalities, Soome

FUSS e.V., Saksamaa

Greencity München, Saksamaa

Ökologischer Ärztebund, Saksamaa

Verkehrsclub, Saksamaa

Verkehrsclub, Austria