Isikuandmete kaitse ja läbipaistvus

Euroopa kodanike initsiatiivi eest vastutava organisatsiooni, meediaettevõtte ja selle veebilehekülje haldajana on EUGENTi (Eorpean Association for Deceleration, Euroopa kodanikualgatuse “30 km/h – linnatänavad inimsõbralikuks!” koordinaator, aadress Griebenowstraße 22, D-10435, Berliin) jaoks isikuandmete kaitse väga oluline. Soovime, et meie partnerid oleksid alati teadlikud sellest, milliseid andmeid nende kohta salvestatakse ja kuidas neid kasutatakse. Andmekaitsenõuete tagamiseks on kasutusele võetud kõik tehnilised ja administratiivsed vahendid.

Euroopa kodanikualgatuse toetamine

Toetades allkirjaga Euroopa kodanikualgatust, mis taotleb Euroopa linnatänavate sõidukiiruse piiramist 30 kilomeetrini tunnis, aitate sel jõuda Euroopa Komisjoni. Allkirjaga seonduvaid isikuandmeid ei kasutata muul eesmärgil ega muudeta. Kõik veebis antud allkirjad säilitatakse väga turvalises tarkvaraprogrammis, mille on heaks kiitnud Saksa andmekaitseorganisatsioon German Federal Office for Information Security (BSI). Ka käsitsi antud allkirjad säilitatakse eraldi ja neid ei kasutata muul otstarbel kui ainult Euroopa kodanikualgatuse toetuseks.

Nii pea, kui toetusallkirjade kogumine lõppeb, edastatakse andmed liikmesriikidesse kontrollimiseks ja tõendamiseks. Kuu aega pärast seda hävitatakse kõik elektroonilised ja kirjalikud andmed. Liikmesriigid võivad andmeid kasutada vaid seoses Euroopa kodanikualgatusega “30km/h – linnatänavad inimsõbralikuks!”. Pärast kontrollimist ja tõendamist on liikmesriigil kohustus kõik andmed hävitada. Vaata lisaks määrust (EL) nr 211/2011 Euroopa kodanikualgatuse kohta.

Eelregistreerimine aadressidel 30kmh.eu ja 20mph.eu

Veebilehel eelregistreerudes näitate üles oma toetust Euroopa kodanikualgatuse suhtes. Samuti saate seal avaldada soovi, et teid teavitataks sündmuste edenemisest ning informeeritaks allkirjade kogumsie algusest. Eelregistreerimine ei tähenda, et olete kodanikualgatusele alla kirjutanud!

Isikuandmed sisaldavad teie nime, e-posti aadressi, sünniriiki ja suhet antud veebileheküljega. Me eeldame, et kõik sisestatud andmed on edastatud vabatahtlikult. Neid kasutatakse vaid kampaania tarbeks ega jagata kolmandate isikutega. Seaduslike kohustuste ja kohtuotsusest tulenevate seaduslike kohustuste korral edastatakse teie andmed vastavatesse asutustesse. Teil on alati õigus olla oma isikuandmete jagamise vastu. Sellest palume teada anda kas kirjalikult või elektrooniliselt ning teie andmete kasutamine peatatakse koheselt.

Rahaline toetus

Kooskõlas määrusega (EL) 211/2011 Euroopa kodanikualgatuse kohta avaldatakse veebilehekülgedel 30kmh.eu ja 20mph.eu ja Euroopa Komisjoni registris nende inimeste nimed, kelle rahaline toetus aastas ületab 500 €.

Lisaks tõstetakse esile ka need toetajad, kelle panus ulatub 200 või rohkema euroni aastas. Kui teie rahaline panus jääb 200 ja 500 euro vahele (aastas) ning te ei soovi oma nime avalikustada, siis võtke meiega ühendust.

Vastutus veebiviidete eest

Antud veebilehekülje haldajad ei vastuta nende veebilehekülgede sisu eest, millele siin viidatud on, sest need kuuluvad kolmandatele isikutele ja vaid nemad võivad täielikult vastutada oma hallatava veebilehekülje sisu eest. Viidatavate lehekülgede sisu on veebiviidete loomise hetkel kontrollitud ning siis ei täheldatud neis mingeid rikkumisi. Kui otsesed märgid nende lehekülgede seadusevastasuse kohta puuduvad, ei ole viitaja kohustatud neid kontrollima. Kui aga tekib kahtlus viidatavate lehekülgede seaduslikkuse kohta, eemaldatakse viited koheselt.

 

Vastutus sisu eest

Käesoleva veebilehekülje sisu on väga põhjalikult kontrollitud, kuid haldaja ei saa lubada selle täielikku täpsust, täiuslikkust ega vahetust.

Tavaseaduse kohaselt on selle lehe haldaja kui teenusepakkuja vastutav leheküljel avaldatava sisu korrektsuse eest. Kuid vastavalt e-kaubandusseaduse (E-Commerce-Gesetz, ECG) paragrahvile 16, ei ole teenusepakkuja kohustatud kontrollima talle edastatud andmeid või infot ega ka otsima märke ebaseaduslikust tegevusest. See küll ei vabasta lehekülje haldajat kohustusest ebaseaduslik teave veebileheküljelt eemaldada või selle kasutamine peatada, kuid ta vastutab ebaseaduslikku teabe eest ainult siis, kui on sellest teadlik. Kui info ebaseaduslikkus leiab tõestust, eemaldatakse see koheselt.

Autoriõigused

Antud veebilehekülje tekst, mille autoriks on veebilehe haldaja, on kaitstud Saksamaa autorigõigustega. Selle kopeerimine, toimetamine, levitamine ja mis tahes muu autoriõiguste seadusega piiratud tegevus tuleb enne teksti autoriga kirjalikult kooskõlastada. Kui leheküljel avaldatud teksti autoriks on kolmandad isikud, siis kehtivad autoriõigused kolmandatele isikutele ja see peab olema leheküljel spetsiaalselt märgistatud. Autoriõiguste rikkumist märgates, palume sellest teada anda. Rikkumise tõestamise korral eemaldatakse vastav tekst koheselt.