Autori- ja muud õigused

Koordineerimisbürood EUGENT ja FUSS e.V. ei ole vastutavad lingitud veebisaitidel sisalduva info eest.

Selle veebisaidi sisu eest vastutavad: EUGENT  – Europäishe Gesellshaft für Entschleunigung, esindaja Heike Aghte, sekretär.

Autoriõigus: Kopeerimine lubatud, allikas on tunnustatud, kui ei ole teisiti märgitud. Kui on vajalik eesõigusega luba kopeerimiseks või teksti, multimeedia kasutamiseks (heli, pildid, tarkvara), tühistab selline luba ülalmainitud üldise loa ja selles märgitakse selgesõnaliselt mistahes kasutuspiirangud.

Õiguslik staatus: EUGENT on mittetulunduslik ühing (Gemeinnützige Unternehmer-Gesellshaft) saksa õiguse alusel.

Juriidiline aadress: EUGENT – Europäische Gesellshaft für Entschleunigund gUG

Griebenowstrasse 22

D-10435 Berlin

Saksamaa

Webmaster: Palun võtke ühendust info@30kmh.eu

Kodulehe teostus:

LebensWerk, Sozialmarketing GmbH

Hendrik Ette

www.lebenswerk.org

Kodulehe haldus:

Geotek Datentechnik GmbH

Martin Kasztanowicz

www.geotek.de

Logo:

Oleme tänulikud loa eest kasutada logo, mille on loonud

Bruckerth/Wüthrich, Grafik und Werbung

www.bruwue.ch

Lõpliku versiooni teostus: Jannis Shulze, Berlin

www.jannisschulze.de

Fotod:

Heike Aghte, EUGENT

pixelio